• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

OCP Exams

"Podobno administrator Oracle, który zdobył wszystkie certyfikaty i zdał wszystkie egzaminy, może jednym prostym zapytaniem SQL-owym zabić człowieka znając tylko jego adres IP ..."


Certyfikaty i Egzaminy ORACLE

Firma Oracle wraz z firma Sylwian Prometic prowadzi proces certyfikacyjny programistów oraz administratorów korzystających z produktów firmy Oracle. Egzaminy oznaczane są poprzez numery zaczynające się od symbolu 1Z0. Proces certyfikacji jest podobny do procesu certyfikacji organizowanego przez firmie Microsoft.
W odróżnieniu od procesu certyfikacyjnego prowadzonego przez firmę Microsoft - w przypadku egzaminów prowadzonych dla firmy Oracle nie spotykamy jeszcze testów adaptacyjnych lub nowych testów opisowych (Windows 2000). Otrzymujemy ograniczoną liczbę pytań (okolo 60) na które należy w większości odpowiedzieć. (około 80% poprawnych odpowiedzi zalicza test).
Informacje o miejscu zdawania egzaminów można znaleźc na stronach http://www.2test.com. Ja zdawałem w Katowicach, Altkom Akademia na ul. Towarowej (tj. kwiecień 2002, nie wiem czy można jeszcze tam zdawać egzaminy ORACLE).
Wszelkie pytania należy kierować do koordynatora egzaminów w danym ośrodku.

Gratyfikacje

 • Certyfikat
 • Kawałek papieru z podpisem v-ce prezesa Oracle do powieszenia na ścianie
 • Breloczek
 • Takie czarne do wpięcia do marynarki
 • Karta Wypis w postaci karty kredytowej opisujący, jaki certyfikat się posiada
 • Prawo... Do umieszczenia logo przy swoich danych osobowych - Oracle Certfied Proffessional


Sciezki

 • OCP DBO - Database operator, Najprostszy certyfikat - Operatora bazy danych. Wymagany jest tylko jeden egzamin
 • OCP DBA - Database administrator, Bardzo wartościowy certyfikat dokumentujący umiejętność posługiwania i administrowania bazą Oracle
 • OCP IAD - Internet Application Developer, Bardzo trudny, dla osób nieobeznanych z Baza danych oraz z Oracle Forms certyfikat dokumentujący umiejętności developerskie
Certyfikat 1Z0-001 PL/SQL - Wprowadzenie do SQL i PL/SQL

Wymagana jest znajomość tworzenia podstawowych poleceń SQL (SELECT) oraz wykorzystania DML i DDL.
Wymagany zakres materiału:
- Przegląd cech relacyjnych baz danych

 • Teoretyczne i praktyczne aspekty problematyki relacyjnych baz danych
 • Opis Oraclowej interpretacji RDBMS oraz ORDBMS
 • Opisz korzyści wynikające z używania PL/SQL

- Tworzenie podstawowych instrukcji SQL

 • Lista możliwości instrukcji SELECT
 • Postać wywołania podstawowej instrukcji SELECT
 • Różnica pomiędzy instrukcją SQL a poleceniem SQL*PLUS

- Ograniczanie i sortowanie danych

 • Ograniczenie ilości wierszy zwróconych przez zapytanie
 • Sortowanie wierszy zwróconych przez zapytanie
 • Instrukcje operujące na pojedynczych wierszach
 • Opisz różne typy funkcji dostępnych w SQL
 • Wykorzystanie znakowych, numerycznych oraz operujących na datach funkcji wewnątrz instrukcji SELECT.
 • Opisz funkcje konwersji

- Wyświetlanie danych z wielu tabel.

 • Napisz instrukcje, SELECT która pobierze dane z więcej niż jednej tabeli wykorzystującej złączenia ze znakiem = oraz < > itp.
 • Wyświetl dane, które nie spełniają warunków złączenia poprzez wykorzystanie złączenia zewnętrznego (outer join) (w Oracle robi się to poprzez (+))
 • Stwórz zapytanie, które będzie wykorzystywało zapytanie rekurencyjne. ( np. select table from select table where select table )

- Agregacja danych z wykorzystaniem funkcji grupującej

 • Zidentyfikuj dostępne funkcje grupujące
 • Określ zakres wykorzystania funkcji grupujących
 • Zgrupuj dane z zapytania wykorzystując GROUP BY
 • Włączaj i wyłączaj określone grupy danych wykorzystując HAVING

- Podzapytania

 • Opisz problemy, które mogą rozwiązać podzapytania
 • Zdefiniuj podzapytanie
 • Wymień typy podzapytań
 • Napisz jedno i wielowierszowe podzapytanie

- Wielokolumnowe podzapytania

 • Napisz wielokolumnowe podzapytanie
 • Opisz i wyjaśnij zachowanie wielokolumnowych podzapytań w przypadku napotkania wartości NULL
 • Napisz podzapytanie w klauzuli FROM

- Tworzenie czytelnego wyniku zapytania

 • Tworzenie zapytania wymagającego wprowadzenia parametru
 • Modyfikacja środowiska SQL*Plus
 • Zwrócenie bardziej czytelnego wyniku zapytania
 • Tworzenie i wykonywanie skryptów
 • Zapisanie ustawień środowiska

- Modyfikowanie danych

 • Opisz każdą instrukcje DML
 • Wstaw wiersz do tabeli
 • Aktualizuj wiersze w tabeli
 • Usuń wiersze z tabeli
 • Kontroluj przebieg transakcji

- Tworzenie i zarządzanie tablicami

 • Opisz podstawowe obiekty bazy
 • Stwórz tabele
 • Opisz typy danych, które można wykorzystać do definicji kolumn
 • Zmodyfikuj definicje tablicy
 • Usuń, zmień nazwę i obetnij tablice

- Włączanie więzów

 • Opisz więzy
 • Tworzenie i zarządzanie więzami

- Tworzenie widoków

 • Opisz widoki
 • Stwórz widok
 • Pobierz dane poprzez widok
 • Wstaw, zmodyfikuj i usuń dane poprzez widok
 • Usuń widok

- Oracle Data Dictionary - Tablice słownikowe

 • Opisz widoki tablic słownikowych, do których ma dostęp użytkownik
 • Pobieraj dane z tablic słownikowych

- Inne obiekty bazy danych

 • Opisz obiekty bazy danych i ich przeznaczenie
 • Tworzenie, zarządzanie i wykorzystanie sekwencji
 • Tworzenie i zarządzanie indeksami
 • Tworzenie prywatnych i publicznych synonimów

- Kontrola praw użytkowników

 • Tworzenie użytkowników
 • Tworzenie ról w celu ułatwienia tworzenia modelu bezpieczeństwa
 • Wykorzystanie poleceń GRANT oraz REVOKE do przydzielania i obierania przywilejów

- Deklarowanie zmiennych

 • Wymień korzyści wynikające z wykorzystania PL/SQL
 • Opisz podstawowy blok PL/SQL i jego sekcje
 • Opisz znaczenie zmiennych w PL/SQL
 • Wykonanie bloku PL/SQL

- Tworzenie poleceń wykonywanych

 • Opisz znaczenie sekcji wykonywalnej
 • Napisz polecenie w sekcji wykonywalnej
 • Opisz zasady bloków zagnieżdżonych
 • Wywołanie i testowanie bloków PL/SQL
 • Wykorzystanie konwencji kodowania

- Współpraca z serwerem Oracle

 • Napisz instrukcje SELECT, którą zakończy się powodzeniem w PL/SQL
 • Zadeklaruj typ i rozmiar zmiennej w PL/SQL dynamicznie
 • Napisz instrukcje DML w PL/SQL
 • Kontroluj proces transakcyjny w PL/SQL
 • Określ wynik instrukcji DML

- Tworzenie struktur kontrolnych

 • Rozpoznaj zastosowanie i typy struktur kontrolnych
 • Stwórz instrukcje IF
 • Zbuduj i zidentyfikuj poszczególne instrukcje pętli
 • Wykorzystaj tablice logiczne
 • Kontroluj przebieg algorytmu poprzez zagnieżdżone pętlę oraz etykiety

- Typy złożone

 • Tworzenie rekordów wewnątrz PL/SQL
 • Tworzenie rekordów z wykorzystaniem %ROWTYPE
 • Tworzenie tablicy pamięciowej w PL/SQL
 • Tworzenie tablicy rekordów
 • Określenie różnicy pomiędzy rekordami, tablicami i tablicami rekordów

- Tworzenie jawnych kursorów

 • Różnice pomiędzy jawnymi i niejawnymi kursorami
 • Wykorzystanie zmiennych rekordowych
 • Napisanie kursora dla FOR

- Zaawansowane zagadnienia związane z kursorami jawnymi

 • Napisz kursor, który wykorzystuje parametry
 • Określ, kiedy FOR UPDATE jest konieczny
 • Określ, kiedy należy używać WHERE CURRENT OF
 • Napisz kursor wykorzystujący podzapytanie

- Obsługa wyjątków

 • Zdefiniuj wyjątek
 • Rozpoznaj nieobsłużony wyjątek
 • Wymień i podaj zastosowania różnych typów wyjątków
 • Przechwytywanie nieprzewidzianych błędów
 • Opisz proces propagacji wyjątków w bloku zagnieżdżonym
 • Stwórz własne komunikaty błędów


Certyfikat 1Z0-101 PL/SQL Program Units - Tworzenie jednostek programów w języku PL/SQL

Pakiety i procedury są udogodnieniem koniecznym do właściwego balansowania mocą przetwarzania serwera bazy danych oraz serwera aplikacji. Umiejętne posługiwanie się jednostkami programów PL/SQL umożliwia kontrolę nad obciążeniem sieci oraz poszczególnych serwerów.
- Tworzenie procedur

 • Opisz sposoby wykorzystania procedur
 • Twórz procedery po stronie serwera i klienta
 • Stwórz procedury z parametrami
 • Deklaracja podprogramów
 • Wywołanie procedury
 • Usuniecie procedury

- Tworzenie funkcji

 • Opisz sposoby wykorzystania funkcji
 • Twórz funkcje po stronie serwera i klienta
 • Wywołanie funkcji
 • Usuwanie funkcji
 • Różnicę pomiędzy procedurami i funkcjami

- Tworzenie pakietów

 • Opisz pakiety i ich komponenty
 • Stwórz pakiet w celu zgrupowania powiązanych ze sobą zmiennych, kursorów, stałych, wyjątków, procedur i funkcji
 • Wywołaj konstruktor pakietu

- Inne aspekty tworzenia pakietów

 • Napisz pakiet wykorzystujący przeciążenie
 • Zabezpieczenie przed błędami wynikającymi z mutujących zależności
 • Inicjacja zmiennych z wykorzystaniem procedury wywoływanej tylko raz
 • Opisz znaczenie czystości funkcji (puiryty of a function)
 • Opisz stany stale (persistent states)

- Pakiety dostarczone przez Oracle

 • Opisz sposoby wykorzystania dostarczonych wraz z Oracle Serwer pakietów ( DBMS_PIPE, DBMS_DDL, DBMS_JOB, DBMS_OUTPUT)
 • Napisz dynamiczny SQL wykorzystując DBMS_SQL

- Tworzenie wyzwalaczy bazy danych

 • Opisz wyzwalacze bazy danych i ich wykorzystanie
 • Tworzenie wyzwalaczy
 • Opisz zasady wyzwalania wyzwalaczy bazy danych
 • Usuwanie wyzwalaczy

- Inne aspekty wyzwalaczy

 • Opisz zasady zarządzania wyzwalaczami
 • Implementuj wyzwalacze

- Zarządzanie podprogramami i wyzwalaczami

 • Opisz wymagane przywileje systemowe
 • Opisz wymagane przywileje obiektu
 • Zarządzanie składowanymi obiektami przy pomocy słowników
 • Usuwanie błędów w podprogramach

- Zarządzanie zależnościami

 • Sledzenie zależności proceduralnych
 • Przewidywanie zmian obiektu w bazie po zadziałaniu składowanej procedury lub funkcji
 • Zarządzanie zależnościami proceduralnymi


1Z0-121 1Z0-122 Build Forms I/II

Oracle Forms jest częścią pakietu Developer/2000 umożliwiającym tworzenie formularzy. Umiejętne posługiwanie się tym narzędziem umożliwia zdanie tych dwóch egzaminów.Literatura, Linki

- brainbuzz.com - jedyne miejsce w którym znalazłem jakiekolwiek informacje (oprócz stron technet.oracle.com) na temat egzaminów Oracle
- testking.com- testy
- www.ucertify.com - oprogramowanie do certyfikacji
- sybex.com - książki
- transcender.com - testy
- PLOUG - Polskie Stowarzyszanie Użytkowników ORACLE. Można tam znaleźć opis ścieżek

Dodatkowe linki

http://www.oracle.com/education/certification/news/apdevr1retire.html
http://www.oraclenotes.com/Certification/oracle8i/ocp_introduction_exam.htm
http://www.oracle.com/education/certification/objectives/1.html
http://www.eduportal.pl/szkolenia/egzaminy_prometric/index.asp
http://www.eduportal.pl/szkolenia/egzaminy_prometric/oracle_1z0.asp
http://www.braindumps.com/index.cfm?pageid=417&dumpid=138

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości