• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Praca badawcza i Konferencje Naukowe

Słowem wstępu. Tworząc publikacje czy prowadząc badania, proszę zawsze pamiętać o efekcie św. Mateusza - patrz. Efekt św. Mateusza w piśmiennictwie medycznym

Bazy danych są podstawową dziedziną moich zainteresowań. W szczególności interesuję się zagadnieniem strumieniowych baz danych w aspekcie zastosowania ich w przetwarzaniu sygnałów.

Badania naukowe

Przez badania naukowe rozumiem całokształt działań mających na celu odkrycie, zrozumienie i opisanie obowiązujących w przyrodzie lub technice praw.

Często można spotkać informację że dane czasopismo ma Impact Factor i tu pada liczba. Naukowcy na świecie próbując określić ranking czasopism definiują co roku listę czasopism, przydzielając im odpowiedni współczynnik - tzw. Impact Factor - czyli współczynnik wpływu na daną dziedzinę wiedzy. Trochę niżej można przeczytać więcej na temat tego współczynnika.

Stworzenie publikacji naukowej nie jest czymś trywialnym. A szczególnie w naukach ścisłych. Szczególną uwagę należy poświęcić możliwości popełnienia plagiatu, lub co gorsza autoplagiatu. Na jednej ze stron www można przeczytać jak pisać aby nie popełnić plagiatu. Wskazówki jak pisać pracę magisterską, naukową można również znaleźć w sieci. Szczególnej uwadze polecam prace pana Profesora Douglasa Comera - Jak pisać doktorat z nauk technicznych.
W internecie można znaleźć szereg stron opisujących strukturę artykułu naukowego. Oto kilka z nich


Wskaźnik IF

Impact Factor jest wskaźnikiem uwzględniającym częstotliwość cytowań i służy do oceny oraz porównywania czasopism pod względem ich wartości naukowej. Wielkości IF dla wybranych czasopism, publikowane są co roku przez Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii. Wydawane one są formie bazy danych na CD-ROM pod nazwą Journal Citation Reports (JCR) w dwóch seriach:

 1. dla nauk przyrodniczych SCI/JCR
 2. dla nauk społecznych SSCI/JCR.


Wartość współczynników dostępne na stronie www.sciencegateway.org Wyjaśnienie tego czym jest Impact Factor można znaleźć w języku angielskim tutaj. Jeśli ktoś poszukuje listy czasopism to proponuję zajrzeć na stosunkowo nieaktualną listę do Poznania lub na Akademię medyczną.
Stronę z listą czasopism z roku 2002 znalazłem we Francji. We Francji znalazłem też stronę z listami IF.
Na uwagę zasługują również prace związane z biblioteryką.
Można również zajrzeć:

 1. http://www.geocities.com/baskarc/2002JIF1a.htm
 2. http://chem.ncue.edu.tw/leehm/teaching/Teaching%20Resources/Impact%20factor%202002.pdf
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Impact_factor
 4. http://http://www.ibpc.fr/~dror/jif.htmlUWAGA: Z uwagi na ograniczenia licencyjne określone przez ISI nie jest możliwe opublikowanie listy współczynników cytowań czasopism naukowych! - dostępne listy mają charakter zazwyczaj archiwalny

Stan dyscypliny naukowej

Ciekawy artykuł opisujący Stan Informatyki Polskiej jako dyscypliny naukowej można znaleźć w sieci. Jest to rozdział z opracowania \"Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN\" - tom I; PAN KBN Warszawa 1995. Opracowanie przygotowane przez profesorów: JACKA MOŚCIĄSKIEGO, JANA WĘGLARZA, STEFANA WĘGRZYNA i JANA ZABRODZKIEGO oraz przedstawione przez przewodniczącego, czł. rzecz. PAN STEFANA WĘGRZYNA, zostało przyjęte jednogłośnie przez Komitet Informatyki PAN.

W podobnym tonie można również przeczytać artykuł Pana Andrzeja Hołdysa, który ukazał się w Gazecie wyborczej 29 lipca 2004. Jego kopię można również odnaleźć w internecie.
Proszę również zajrzeć na stronę forum społeczności akademickiej

Odnośniki

DBLP - Bibliography dblp.uni-tier.de
CiteSeer - Darmowy dostęp do artykułów naukowych
ACM Digital Library - Biblioteka (płatna) ACM
ACM DbEvents - Wydarzenia, konfernecje, żurnale z zakresu baz danych
OpenDir - Darmowy dostęp do literatury
TPC.ORG - Testy wydajności baz danych
CS Bibs - The Collection of Computer Science Bibliographies
Lista DBWorld - Lista mailowa z ogłoszeniami o konferencjach, żurnalach
Acceptance Rates - Statystyki akceptacji prac w wywbranych konferencjach
Najczęściej cytowane... - Wybrane, najczęściej cytowane artykuły
Microsoft DB research - Dział badań nad bazami danych Microsoft
DB Research Groups - Database Research Resources
TODS - ACM Transaction On Database Systems - Journal
DB Literature - Wykaz literatury dot. baz danych
Uczestnictwo w konferencji jest płatne. Zgłoszenie referatu rozpoczyna procedurę recenzji. Zazwyczaj powoływanych jest dwóch do trzech niezależnych recenzentów. Osoba zgłaszająca referat nie zna tożsamości recenzenta. Upowszechnia się również metoda tzw. Double blind - dodatkowo recenzent nie wie kogo ocenia. Publikowanie wyników badań jest wymagane do przeprowadzenia przewodu doktorskiego i habilitacyjnego.

Konferencje w Polsce związane bezpośrednio z tematyką Baz Danych

BDAS - Bazy danych aplikacje i systemy
Miejsce: USTROŃ
Organizator: Politechnika Śląska, Zakład Systemów Informatyki
Koszt opublikowania referatu po recenzji: 1300 zł.
http://www.bdas.pl/

KKNTPD - Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych
Miejsce:POZNAŃ
Organizator: Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
Koszt opublikowania referatu po recenzji: brak danych
http://www.cs.put.poznan.pl/kkntpd/

PLOUG Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE
Miejsce: ZAKOPANE
Organizator: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle
Koszt opublikowania referatu po recenzji: autorzy referatów uczestniczą bezpłatnie
http://www.ploug.org.pl/

Wybrane konferencje w Polsce związane tematycznie z informatyką

KIKO - Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramownia
Co roku w innym mieście, 2004 - Gdańsk, 2005 - Kraków
(adres internetowy konferencji co roku ulega zmianie)

Jesienne spotkania PTI /inaczej MRĄGOWO
- w 2005 odbędzie się w Wiśle
Jesienne Spotkania PTI są jedną z najdłużej istniejących konferencji informatycznych w Polsce.
Koszt: brak danych
Aceptance rate: 60 %
http://www.konferencja.pti.katowice.pl/
Po raz pierwszy w ramach Jesiennych Spotkań, zorganizowana zostanie sesja naukowa składająca się z recenzowanych tekstów! (2005r). Teksty mogą być nadesłane zarówno w języku polskim i angielskim, przy czym preferowanym językiem jest język angielski.

Systemy Czasu Rzeczywistego - SCR
Konferencja organizowana jest przez:

 • Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Wydziałowy Zakład Informatyki Politechniki Wrocławskiej,
 • Instytut Automatyki i Robotyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Koszt - około 1300,
Aceptance rate: około 60-70 %
http://scr.iinf.polsl.gliwice.pl/

Konferencje zagraniczne związane bezpośrednio z tematyką baz danych

VLDB - Very Large Data Bases
Miejsce: Europa/ Stany Zjednoczone Ameryki/Azja
Organizator: VLDB Endowment
Koszt: brak danych
Aceptance rate: 17 %
http://www.vldb.org/

SIGMOD/PODS - Special Interes Group on Management of Data
Miejsce: Europa/ Stany Zjednoczone Ameryki/Azja
Organizator: ACM/Sigmod
Koszt: brak danych
Aceptance rate SIGMOD: 17 %
Aceptance rate PODS: 22 %
http://www.sigmod.org/sigmod/conferences/index.html

EDBT - Extending Database Technology
Miejsce: Europa/co 2 lata
Organizator: EDBT Endowment
Koszt: brak danych
Aceptance rate: 16 %
http://www.edbt.org/

ADBIS - Advances in Databases and Information Systems
Miejsce: Europa
Organizator: Moscow ACM SIGMOD Chapter
Koszt: brak danych
http://synthesis.ipi.ac.ru/sigmod/eng

ICDT - International Conference on Database Theorys (Europejski PODS)
Miejsce: Europa
Organizator: ICDT Council
Koszt: brak danych
Aceptance rate: 17 %
http://alpha.luc.ac.be/~lucp1080/icdt/

ICDE - International Conference on Data Engineering
Miejsce: Cały świat
Organizator: IEEE
Koszt: brak danych
Aceptance rate: 18 %
http://dblp.uni-trier.de/db/conf/icde/

RIDE - Research Issues in Data Engineering
Miejsce: Cały świat
Organizator: IEEE
Koszt: brak danych
http://dblp.uni-trier.de/db/conf/ride/index.html

DEXA - International Conference on Database and Expert Systems Applications
Miejsce: Europa
Organizator:
Koszt: brak danych
http://www.dexa.org/

CIDR, ODBASE, SIGIR,... czekają na opisanie

Zdalny system zarządzania dokumentami CFP z listy dbworld http://dbworldx.di.unito.it

 

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości