3 minute read

W trakcie mojej pracy stworzyłem szereg publikacji.

Lista publikacji w czasopismach:

– Magazyn Programista sierpień/wrzesień 2020. Retractor DB - separator serii czasowych, 2020, vol 92, sierpień/wrzesień 2020, pages 14-20 info shop

– Bajtek 1990, nr 55-56 Mini Edytor Duszków page 12 xarchive

Publikacje internetowe

– Raport z Ewaluacji Intel Joule 570x element14

Lista publikacji w czasopismach naukowych:

– M.Widera: Protokół komunikacyjny strumieniowego systemu zarządzania danymi Studia Informatica, 2013, vol 34. Nr 2A(111), pages 112-122

– M.Widera: Implementacja zapytań ciągłych w strumieniowym systemie zarządzania danymi dla potrzeb przetwarzania sygnałów Studia Informatica, 2012, Vol. 33 , Nr 2A(105), pages 169-179 pdf

– M.Widera: Integracja strumieniowego i relacyjnego systemu zarządzania danymi, Studia Informatica, 2011, Vol. 32, Nr 2A(96), pages 89-102 pdf

– M.Widera: Sprzętowe wspomaganie przetwarzania strumieni danych w strumieniowym systemie zarządzania danymi, Studia Informatica, 2010,Vol. 31, Nr, 2A(89), pages 531-540 pdf

– M.Widera: Zastosowanie strumieniowego systemu zarządzania danymi w realizacji zadania przetwarzania sygnałów, Studia Informatica, 2009, Vol. 30, Nr. 2A (83), pages 131-139 pdf

– M.Widera: Deterministyczna metoda przetwarzania ciagow danych, XXI Autumn Meeting of Polish Information Processing Society, Conf.Proc. pages 243-254 pdf

– M.Widera: Deterministic method of data sequence processing, Annales UMCS Sectio AI Informatica, Vol. IV, 2006, pages 314-331 pdf

– M.Widera, A.Domanski, P.Delijewski: Zastosowanie metody pomiaru czasu realizacji zapytan w analizie systemu zarzadzania danymi, Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania (Vol. 2) -> Wydajność i bezpieczeństwo baz danych , 2007, pages 381-389 pdf

– M.Widera, S.Kozielski: Strumieniowe systemy zarzadzania danymi przeglad rozwiazan, Bazy Danych Modele, metody formalne, bezpieczenstwo, WKiL 2005, pages 257-266 pdf

– M.Widera, S.Kozielski: Metody przetwarzania w strumieniowych systemach zarzadzania danymi, Bazy Danych Modele, metody formalne, bezpieczenstwo, WKiL 2005, pages 267-276 pdf

– M.Widera, A.Domanski, P.Kasprzyk: Analiza zastosowania baz danych w zadaniu przetwarzania sygnalow biomedycznych, Bazy danych Modele, technologie, narzędzia - Analiza danych i wybrane zastosowania, WKiL 2005, pages 371-378

– M.Widera, J.Wrobel, A.Owczarek, A.Matonia, M.Jezewski: Data Management System for Computer Aided Biophysical Monitoring, 27th Annual International Conference of the IEEE EMBS’05, Shanghai, IX 2005, 1648, 1832, pages 4712-4715 src

– M.Widera, J. Jezewski, J.Wrobel, K.Horoba, A.Gacek: Zarzadzanie danymi w systemach monitorowania sygnalow biomedycznych, Proc. XIV KBIB 2005 , Biocybernetyka i Inzynieria Biomedyczna, pages 479-486

– J.Domanska, A.Domanski, P.Kasprzyk, M.Widera, A.Widera: Analiza systemu rejestrujacego sygnaly biomedyczne, Systemy Czasu Rzeczywistego - kierunki badan i rozwoju, WKiL 2005, pages 159-166

– L.Drewniok, M.Widera, J. Galecka, T.Konopka: Analiza metod wspomagania procesora wbudowanego w strukutrach FPGA, Systemy Czasu Rzeczywistego - projektowanie i aplikacje, WKiL 2005, pages 205-214

– M.Widera, A.Matonia, J.Wrobel, J.Jezewski, K.Horoba, T.Kupka: Neonatal surveillance system based on data stream technology, Journal of Medical Informatics & Technologies JMIT, Vol.9, Oct. 2005, pages 93-106 pdf

– M.Widera, J. Wrobel, A.Matonia, M.Jezewski, K.Horoba, T.Kupka: Indexing biomedical streams in data management system, Journal of Medical Informatics & Technologies JMIT, Vol.9, Oct. 2005, pages 107-112 pdf

– J.Wrobel, M.Widera, K.Horoba, J.Jezewski, R.Winiarczyk: Declarative algebra and continuous query language for biomedical stream processing in fetal monitoring system, 26th International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, pages 3175-3178, 2004 pdf

– M.Widera, J.Wrobel, A.Widera, A.Matonia: A Method of the ensuring data integrity in the data stream management system, Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 8 October 2004 ISSN 1642-6037, 2004, pages 141-148 pdf

– M.Widera, J.Wrobel, K.Horoba, J.Jezewski, T.Kupka, A.Widera: Filtracja zaklocen w strumieniowym systemie przetwarzania sygnalow, Wspolczesne problemy sieci komputerowych - Nowe Technologie, WNT 2004, pages 367-377

– M.Widera, J.Wrobel, A.Widera, A.Gacek: System zarzadzania danymi dla potrzeb medycznych systemow monitorujacych, Wspolczesne Problemy Systemow Czasu Rzeczywistego, WNT 2004, pages 448-458

– M.Widera, R.Winiarczyk, J.Jezewski, A.Gacek, J.Wrobel, K.Horoba: Strumienie danych w systemie monitorowania, analizy i klasyfikacji sygnalow biomedycznych, STUDIA INFORMATICA, Vol.24, nr 3, 2003, pages 35-45 src

– M.Widera, J.Jezewski, R.Winiarczyk, J.Wrobel, K.Horoba ,A.Gacek : Data stream processing in fetal monitoring system: I. Algebra and query language, Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 5, ISSN 1642-6037, 2003 pages 83-90 pdf

– J.Jezewski , M.Widera , R.Winiarczyk , A.Matonia , T.Kupka, A.Gacek : Data stream processing in fetal monitoring system: II.Application to signal processing, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 6 ISSN 1642-6037, 2003, pages 35-42 pdf

Lista książek:

– Wyklady z podstaw informatyki prof. Stefana Wegrzyna Skr. nr 2192, ISSN 0434-0825 bibloteka PolŚl

– Oracle Form Builder - wyd. Helion, 2001 ISBN: 83-7197-346-2, pages: 312 helion - (Moja opinia na temat niektórych recenzji: Zgadzam się że to co napisałem nie jest najlepsze, ale wtedy miałem taką wiedzę - teraz już bym tego nie napisał w ten sposób, lub wcale)