less than 1 minute read

Od wielu lat tworzę samodzielnie pewien system przetwarzania danych. Od pewnego czasu nosi on nazwę RetractorDB i można go zobaczyć na stronie RetractorDB.com.

Cel projektu

System przetwarzania serii czasowych RetractorDB jest narzędziem umożliwiającym tworzenie algorytmów łączących napływające regularne serie czasowe. Zbudowany deklaratywny język zapytań implementuje algebrę opartą na równaniach teorii liczb. Celem projektu jest stworzenie narzędzia dostarczającego szybki i efektywny sposób przetwarzania regularnych1 serii czasowych.

Znak towarowy R.332224

Projekt rozpowszechniany jest na licencji MIT. Oznacza to, że jest dostępny w postaci źródłowej i możliwej do implementacji w strukturach korporacyjnych. Nazwę projektu zabezpieczyłem na 10 lat przez zastrzeżenie znaku towarowego na ternie RP. Znak towarowy został zastrzeżony w celach defensywnych — mając nadzieję na rozwój tego narzędzia pod daną nazwą w najbliższej przyszłości.

Referencje w czasopismach

– Magazyn Programista sierpień/wrzesień 2020. Retractor DB - separator serii czasowych, 2020, vol 92, sierpień/wrzesień 2020, pages 14-20 info

więcej

  1. Regularna Seria Czasowa - to seria czasowa w której poszczególne pomiary są realizowane w równych odstępach czasu. Tą definicję próbuję poszerzyć o takie serie czasowe, których wartość czasu można opisać wzorem.